Din støtte går ubeskåret til realisering af projektet – lakhalama.org, hvor den engelske version blev lanceret den 1. maj 2022. Den danske forventes i løbet af andet halvår 2022, mens den komplette hjemmeside forventes færdiggjort inden udgangen af 2024. For nærmere information kan foreningens formand, Pia Kryger, kontaktes på mail@simplysharing.org.

Alle bidrag til projektet modtages med taknemlighed > se projekt- og driftsbudget.

Hent en projektpræsentation og/eller se den engelske version af lakhalama.org.

Støt uden at registrere

Brug betalingsmulighederne herunder, hvis du ønsker at støtte uden registrering.

BANKOVERFØRELSE
Nykredit Bank
Reg.: 5470 Konto: 0002803341

Registrer og støt her

Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem. Medlemskontingentet udgør p.t. 500 kr. om året og går ubeskåret til foreningens formål og driften heraf. Se foreningens vedtægter § 3 her

Læs foreningens privatlivspolitik her