Din støtte går ubeskåret til drift, vedligehold og opdatering af  hjemmesiden lakhalama.org – se foreningens årsregnskaber og indsamlingsregnskaber her. For nærmere information kan foreningens formand, Pia Kryger, kontaktes på mail@simplysharing.org.

Alle bidrag modtages med taknemlighed.

Støt uden at registrere

Brug betalingsmulighederne herunder, hvis du ønsker at støtte uden registrering.

BANKOVERFØRELSE
Nykredit Bank
Reg.: 5470 Konto: 0002803341

Registrer og støt her

Registrering Simply Sharing (#2)

Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem. Medlemskontingentet udgør p.t. 350 kr. om året og går ubeskåret til foreningens formål og driften heraf. Se foreningens vedtægter § 3 her

Læs foreningens privatlivspolitik her