Cookies og privatlivspolitik

Hjemmesiden er www.simplysharing.org

Indhold

 1. Samtykke til anvendelse af cookies
 2. Medlemskab af foreningen
 3. Sponsor af foreningens aktiviteter
 4. Nyhedsmail

POLITIK

 1. Samtykke til anvendelse af cookies
  Ved at benytte hjemmesiden www.simplysharing.org, giver du kun dit samtykke til at hjemmesiden ALENE anvender nødvendige funktionelle cookies.
  Hjemmesiden indsamler og/eller registrerer INGEN former for øvrige cookies – hverken i form af adfærd på hjemmesiden eller andre oplysninger. INTET videregives til tredje part.

 2. Medlemskab af foreningen
  Ved dit samtykke til indmeldelse som medlem i foreningen registrerer og opbevarer vi dine personlige oplysninger i form af navn, adresse samt e-mail.
  Disse oplysninger anvendes kun til at føre medlemslister og til kontakt i forbindelse med eventuelle medlemsrelevante aktiviteter omkring foreningen – såsom betaling af kontingent og indkaldelse til generalforsamling. Ingen personlige oplysninger videregives til tredje part.

  Sletning af personoplysninger
  Ved udmeldelse af foreningen eller opløsning heraf slettes alle personlige oplysninger øjeblikkeligt.

  Dog skal du være opmærksom på, om du står opført som sponsor, jævnfør pkt. 3 herunder.
  Ophør af medlemskab skal ske ved henvendelse til foreningens bestyrelse – se foreningens vedtægter § 3.
  Ved udmeldelse af foreningen, påvirker det ikke lovligheden af indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger forud for udmeldelsen.

 3. Sponsor af foreningens aktiviteter
  Såfremt du giver dit samtykke til at lade dig opføre som sponsor af foreningens formål, opbevarer vi dine personlige oplysninger i form af navn og e-mail.
  Disse oplysninger anvendes kun med henblik på kontakt, såfremt der sker væsentlige ændringer i foreningen – for eksempel i forhold til foreningens formål eller ved foreningens opløsning. Ingen personlige oplysninger videregives til tredje part.

  Sletning af personoplysninger
  Ved foreningens opløsning informeres du herom, hvorefter alle personlige oplysninger slettes øjeblikkeligt.

  Du kan til enhver tid anmode om at få dine personoplysninger slettet ved at skrive til foreningen på mail@simplysharing.org.
  Trækker du dit samtykke om registrering som sponsor tilbage, påvirker det ikke lovligheden af indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger forud for tilbagekaldelsen.

 4. Nyhedsmail
  Du kan kun modtage nyhedsmail, såfremt du er medlem af foreningen og/eller står opført som sponsor af foreningens formål. Hvis ingen af disse to forhold er opfyldt, slettes din e-mail fra listen over nyhedsmail automatisk.
  Såfremt du har givet dit samtykke til at modtage foreningens nyhedsmail, opbevarer vi din e-mail til dette formål, så længe du ønsker det.
  En nyhedsmail vil typisk blive udsendt kvartalsvis under projektets arbejde med opbygning af hjemmesiden www.lakhalama.org, eller såfremt der sker andre aktiviteter omkring projektet og/eller foreningen af væsentlig nyhedsmæssig karakter. Ingen personlige oplysninger videregives til tredje part.

  Afmelde nyhedsmail
  Du kan til enhver tid afmelde foreningens nyhedsmail ved at sende en mail fra den pågældende mailadresse til foreningens mail: mail@simplysharing.org, og skrive ”Afmeld” i emnefeltet.

  Trækker du dit samtykke om at modtage nyhedsmail tilbage, påvirker det ikke lovligheden af indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger forud for tilbagekaldelsen.