Simply Sharing er stiftet den 6. oktober 2020 på initiativ af Lakha Lamas hustru, Pia Kryger.

Se foreningens vedtægter her – hvor du med tiden også finder regnskaberne.

Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem. Medlemskontingentet udgør p.t. 500 kr. om året og går ubeskåret til foreningens formål og driften heraf.

Ønsker du at blive medlem, kan du benytte formularen her.

Bestyrelse & Intern Revision

PIA KRYGER​

Formand​ & Projektejer
mail@simplysharing.org

KATRINE WENDELBOE​

Bestyrelsesmedlem​
Næstformand

VIVI SEJRSEN​

Bestyrelsesmedlem​
Kasserer​

MARIA VISHOF

Bestyrelsesmedlem​
PR & Kommunikation
maria@simplysharing.org

JOHN LANGFORD

Bestyrelsesmedlem
Organisationskonsulent

INTERN REVISION​

Sten Melson

Bestyrelsen og den interne revisior arbejder frivilligt.

Nykredit Bank reg.: 5470 konto: 0002803341

Foreningens CVR. 41749431