Simply Sharing er stiftet den 6. oktober 2020 på initiativ af Lakha Lamas hustru, Pia Kryger.

Se foreningens gældende vedtægter samt årsregnskab og indsamlingsregnskab for 2021.

Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem. Medlemskontingentet udgør p.t. 350 kr. om året og går ubeskåret til foreningens formål og driften heraf.

Ønsker du at blive medlem, kan du benytte formularen her.

Bestyrelse & Intern Revision

PIA KRYGER​

Formand​ & Projektejer
mail@simplysharing.org

KATRINE WENDELBOE​

Bestyrelsesmedlem​
Næstformand

STEN MELSON

Bestyrelsesmedlem​
Kasserer​

MARIA VISHOF

Bestyrelsesmedlem​
PR & Kommunikation
kontakt@vishof.dk

FLEMMING PLESS

Bestyrelsesmedlem

INTERN REVISION​

Hans Jørgen Hansson

Bestyrelsen og den interne revisior arbejder frivilligt.

Nykredit Bank reg.: 5470 konto: 0002803341

Foreningens CVR. 41749431