Alle størrelser af donationer modtages med taknemlighed
og kan betales separat.
Se årsregnskaber og indsamlingsregnskaber her.
Hvis du også har anmodet om medlemsskab,
lægges en eventuel donation hertil.
Medlemskontingentet er p.t. 350 kr. om året.

MobilePay

Bankoverførsel

Nykredit Bank
Reg.: 5470 Konto: 0002803341