Lakha Lama levede for at gavne andre

Danmarks tibetanske lama, Lakha Lama, er gået bort dddddd den xx. mmmm 20xx. Lakha Lama vil blive husket for sin enkle måde at dele den buddhistiske filosofi og sin ligefremme, hjertelige omgangsform. Lakha Lama blev 82 år.

Læs mere om Lakha Lamas ekstraordinære liv og hans person på lakhalama.org.

Sagt om Lakha Lama

Lakha Lama har sin egen unikke måde at vise vejen på. Hans måde at være til på er lige så meget en fremstilling af dharmaen, som hans ord – den samme kvalitet som udtrykkes ved H.H. Dalai Lama eller Thich Nhat Hanh.
Selvom der ikke er en person, der er repræsentant for buddhismen i verden, synes det klart, at Dalai Lama indtager denne position gennem egen fortjeneste. På samme måde indtager Lakha Lama denne position i Skandinavien gennem hans arbejde med at dele dharmaen, med at forene buddhister og ved hans eget levende eksempel. Ud fra det synspunkt mener jeg, at det er vigtigt at dele Lakha Lamas budskaber og gøre dem tilgængelige for alle interesserede. Samtidig er Lakha Lama en bro mellem det traditionelle Tibet og den moderne vestlige verden, hvilket også bør tages i betragtning. Tibet er under forandring og verdenens unge tibetanere vil helt givet lede efter veje til at genforbinde sig til deres traditioner i fremtiden.

– Leif Magnusson, Karma Yönten Ling, Malmø, Sverige, 30. september, 2020